Glögg Muggar, 4

Nääsgränsgården

Mini ceramic cups for serving glögg. 4 cups per order.

Nääsgränsgården, Sweden. Design by Ruth Vetter

Each cup measures H 2-3/4" x W 2-1/2"


Type: Christmas